Animateur T-Wall

Maach eng Ausbildung zum T-WALL Animateur, léier déi neideg Techniken fir déi eenzegaarteg Reaktiounswand op Fester, a Schoulen oder Maison Relaisen, a Jugendstrukturen oder fir Senioren ze animéieren.

Eng T-WALL ass eng digital Wand vun 32 Felder wou et verschidden Spillmodien ginn, fir niewt der Beweegung och d‘Konzentratioun, d’Reaktioun an d’Koordination ze fërderen.

Mindestalter: 12 Joer

nächsten Termin : Juli 2022

Dauer Theorie 8h / ca. 4h Stage op enger T-WALL Aktivitéit

Viirumeldungen:  jeunesse@elisabeth.lu (soulaang bis eise neie Site online ass)

Präis:  GRATIS

Plu Valu dovunner: zertifizéierten T-WALL Animateur, Deel vum Team Animateur vun elisabeth Jeunesse ze sinn, Méiglechkeet Täschegeld ze verdéngen.

Nom erfollegräichen Ofschloss vun der Formatioun kriss du een Zertifikat „T-WALL Animateur“ vun elisabeth Jeunesse.