Animateur A

Maach eng Ausbildung zum Animateur an begeleed duerno Vakanzenaktivitéiten oder flott Projeten wous du eemoleg Erfarungen sammels.

Mindestalter: 15 Joer

nächsten Termin 23+24+25/05/2022 Frisange

Dauer Theorie 30h an 20h Stage/Praxiserfarung

Stagebeispill: Maison Relais, Jugendhaus, Vakanzenaktivitéiten

Aschreiwwung: Site vun der Gemeng Fréiseng:

FLYER Animateur A avec fiche d’inscription

Präis:  50€ fir Jonker aus der Gemeng Fréiseng,  125€ fir Jonker aus anere Gemengen

Plu Valu dovunner. Dagesaktivitéiten fir Kanner a Jugendlecher begleeden, Deel vum Team Animateur vun elisabeth Jeunesse ze sinn, Méiglechkeet Täschegeld ze verdéngen

Nom erfollegräichen Ofschloss vun der Formatioun kriss du een Zertifikat „Brevet Animateur“ vum Minister ënnerschriwwen. Bei elisabeth Jeunesse kanns du uschléissend och een  Animateurkontrakt kréien.