Een Ingenieur civil / industriel (m/w) 40 St/W CDI


Är Aufgaben / Votre mission / Ihre Aufgaben
Als “Coordinateur Sécurité Infrastructure” an als “Travailleur désigné” sidd dir un de Service Qualitéit-Sécherheet vun elisabeth attachéiert, dir sidd haaptsächlech fir den elisabeth Handicap zoustänneg an ënnerstitt direkt der Generaldirektioun.

Är Aktivitéiten:

 • Dir participéiert un der Entwécklung vun der Sécherheet an de verschiddenen Haiser
 • Dir këmmert iech ëm den Suivi Immobilier an ëm de Suivi vun de Bau-chantier'en an de verschiddenen Haiser
 • Dir setzt Prozeduren ënnert Berücksichtigung vun der lëtzebuerger Gesetzgebung ëm
 • Dir sidd den Haaptinterlocuteur vum Sécherheets/Immobilien- a vum Direktiouns-Comité a schafft enk mat dëse Memberen zesummen, fir d’Ëmsetzung a Koordinatioun vun de Projet’en a fir d’stänneg Verbesserung
 • Entwéckelen, Duerchfeieren an Ofschléisse vun Preventiounsmesuren a spezifesche Projekter, Berodung vun den Direktiounen an de Mataarbechter
 • Dir participéiert un der Weiderentwécklung vun der Gestioun vun de Risiken
 • Koordinatioun an Organisatioun vu Formatiounen iwwert Sécherheet vun de Mataarbechter an de betreite Persounen
 • Moderatioun vu Reuniounen zum Thema Sécherheet.
Äre Profil / Votre profil / Ihr Profil
 • Ingenieur civil oder Ingenieur industriel mat Optioun am Génie civil oder an der Constructioun
 • 5 Joer professionel Erfarung am Bausektor zu Lëtzebuerg
 • D'Formatioun vum ,,Travailleur désigné” Grupp C4 as en Avantage
 • Beherrsche vun den 3 Haaptsprooche vum Land: Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
 • Gutt Kenntnisser vun den MS-Office Programmer
 • Autosführerschäin

Savoir-faire:

 • Ganz gutt Kenntnisser vun Management-Outil’en an Methoden
 • Gutt Notiounen an der Begleedung vum Changement
 • Beherrsche vun den Techniken Kommunikatioun, Verhandlungen an Animatioun vun Gruppen
 • Capacitéit fir di sektoriell a reglementaire Evolutioun vum Bausektor a vun de Sécherheetsaspekter ze analyséieren

Savoir-être:

 • Sënn fir den Dialog an d’Kommunikatioun, aktiv Nolauschtere kënnen an excellent Relatiounen mat de Leit féiere kënnen
 • Pedagogie, Flexibilitéit a Fermetéit fir z’Iwwerzeegen
 • Capacitéite fir d’Schwaachstellen z’analyséieren, ze reperéieren an ze verbesseren
 • Grouss Disziplin fir Methodologie an Organisatioun
 • Capacitéit fir Prioritéiten kënnen ze definéieren
 • Gutt redaktionell Qualitéiten
 • Capacitéit fir sech virun engem villfältege Public auszedrécken (Public den zur Organisatioun gehéiert oder net zur der Organisatioun gehéiert)
Mir bidden / Nous vous offrons / Wir bieten Ihnen
 • 40 St/W Aarbechtskontrakt op onbegrenzten Zäit
 • Schaffen en engem dynameschen Ëmfeld
 • Dës Plaz fält ënnert den SAS-Kollektivvertarg
Am Fall vun enger Ustellung sidd Dir gebiede folgend Dokumenter ofzeginn
 • Casier judiciaire no 4
Ären Uspriechpartner / Votre interlocuteur / Ihr Ansprechpartner
Directeur Général adjoint
Carlo FRIOB
22 bd Joseph ll
L-1840 Luxembourg

Tel: +352 45 07 74 - 1
www.elisabeth.lu