Een Adjoint à la direction (m/w) 30-35 St/W CDI


Är Aufgaben / Votre mission / Ihre Aufgaben

Kannergruppen a Mataarbecht an der Leedung vum Haus (Ënnerstëtzung vun der Directioun)

Äre Profil / Votre profil / Ihr Profil
 • Eng Ausbildung als Erzéier oder Sozialpädagog (m/w)
 • Eng Beruffserfahrung vun minimum 3 Joer an der Leedung vun engem Grupp (Personalféierung, Ëmsetzen vun engem pädagogesche Konzept)
 • eng Zousatzausbildung am Beräich vun der Pikler-Approche ass vun Virdeel
 • Déi 3 Landessprooche beherrschen (L-D-F)
 • Beherrschen vun informateschen Bureausprogrammer wéi dem MS-Office
 • Ee gültegen Eischthëllefscours
 • Den Eiergäiz hun sech wëllen weider ze entweckelen
 • Freed drun hun en angem Beräich, dee sech stänneg weiderentwéckelt, sech ze engagéieren an hëllefen desen Challenge matt unzegoen
 • Responsabilitéit an der Leedung ze iwwerhuelen
 • Innovativ a kreativ sinn
Mir bidden / Nous vous offrons / Wir bieten Ihnen
 • Dës Plaz gesäit een 30-35 St/W Aarbechtsvertrag vir
 • De Kontrakt ass op onbegrenzten Zäit, also eng fest Astellung
 • Eng flott an Ofwiesslungsräich Aarbechtsplaz
 • d'Chance sech kënnen un der Neiausriichtung resp. Weiderentwecklung vun enger Institutioun ze bedeelegen
 • Dës Plaz fällt ënnert den SAS-Kollektivvertrag. Et gëtt no de Regele vum CCT-SAS  bezuelt
Delai fir d'Kandidatur: 30.03.2023
Wann
et fir Iech selbstverständlech ass, Kanner a Jonker ze betreien a mat
hinnen zesummen di Zäit bei eis kreativ mat ze gestalten, da schéckt ons
Är Kandidatur online eran.
(KANDIDATUREN OP PABEIER ODER PER MAIL GINN NET BERÜCKSICHTEGT)
Ären Uspriechpartner / Votre interlocuteur / Ihr Ansprechpartner
Directrice adjointe SEATessy HANSEN

48A, avenue Gaston Diderich

L-1420 LuxembourgTel. +352 450774 - 6022

www.elisabeth.lu