Ëmmer do, ëmmer hëllefsbereed….

by Katja

Den Ursprong vum Dag vun den Sekretärinnen an de Sekretäre fënnt sech an Amerika, wou een groussen Mangel un qualifizéierten Bürosmataarbechter(-innen) Ugangs den 50er Joren gouf.
Fir deem entgéint ze wierken gouf eng deemoleg grouss Campagne gestart fir op dësen flotten Beruff opmierksam ze maachen.
Och mir am Sacré-Coeur sinn houfreg op eis qualifizéiert Mataarbechterinnen an eis Apprentie am Service vun der Administratioun. Ouni eng gutt Administratioun géifen vill Ofleef am Haus net optimal fonctionéieren. Och soen mir hinnen ee groussen Merci fir hier Flexibilitéit, Kreativitéit an Organisatiounstalent wann et drëms geet fir nach séier eng administrativ Demarche ze preparéieren déi net op der Dagesuerdnung steet.
Merci Iech Damen an der Receptioun an dem Back-Office vum Sacré-Coeur.
Direktioun
🇫🇷 Toujours présent, toujours serviable….
La provenance de la journée des secrétaires à ses origines en Amérique où il y avait une grande pénurie d’employés de bureau qualifiés au début des années 1950.
Pour contrer cette situation une campagne à grande échelle a été lancée pour attirer l’attention sur ce grand métier.
Au Sacré-Coeur, nous sommes également fiers de notre personnel qualifié et de notre apprentie au service de l’administration.
Sans une bonne administration, de nombreux processus internes ne fonctionneraient pas correctement. Nous tenons également à les remercier pour leur flexibilité, leur créativité et leur talent d’organisation lorsqu’il s’agit de préparer rapidement une procédure administrative qui n’était pas à l’ordre du jour.
Merci aux dames de la réception et du back office du Sacré-Coeur.
Direction