Kleeserchersdag am Foyer Ste Elisabeth 2021

by johnhuberty

Wéi all Joer ass och dëst Joer de Kleeschen erëm bei eis op Besuch komm.

Bedingt duerch de Covid zwar am méi klengen Krees, mee de Bewunner huet et awer gutt gefall an et ass och eng kleng Titche ginn an e besse Gespréich fir eis Bewunner.